Вие сте били отписани.

Вие сте били отписани от тези имейли и съжалявам, че си отивате.